Ställ in i T4 så att Auto-nästa alltid är inaktiverad

Klicka på fliken ”Verktyg” i T4 och välj ”Egna inställningar”. Tryck sedan på fliken ”Parod forts.” Observera att det finns en flik som bara heter ”Parod” också. I rutan längst upp står det ”Flytta till nästa mätpunkt/Auto nästa”. Bocka av rutan där det står ”Aktivt”, så att rutan blir tom. Observera att detta måste man […]

Vocal svarar inte

Kontrollera att headsetet är kopplat i datorn Se till så att mikrofonen är påslagen Se till så att ljudmätaren ger utslag Om mätaren ger utslag Har anv. valt rätt regelverk? Ex 4 punkters parod? Säger anv. ett kommando som finns? I rätt ordning? Se Vad kan jag säga? eller lathund. Gör anv. en konstpaus innan […]

Vocal tolkar fel hela tiden

Orsaken är ofta fel regelverk aktivt i Vocal. säger kommandot i fel ordning eller ett kommando som inte finns. Se Vad kan jag säga? eller lathund. tar ingen konstpaus innan kommandot sägs, så att tolklampan hinner slockna innan. Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan inte släcks.