Voxit Dictation

Diktering i alla textinmatningsprogram

Voxit Vocal

Röststyrning för tandjournalsystem

Voxit Transcribe

Transkriberar ljud till text

Voxit utvecklar och erbjuder produkter som effektiviserar arbetet med datorer. Förutom taligenkänning, röststyrning och talsyntes erbjuder vi också tillbehör i form av headset och mikrofoner. Alla headset och mikrofoner är testade, har bra brusreducering och fungerar tillsammans med de produkter som erbjuds inom området taligenkänning och röststyrning.