Köp- och leveransvillkor

Följande villkor gäller Voxit AB:s försäljning i Sverige över Internet till myndig konsument och svenskt företag. Voxit AB:s organisationsnummer är 556616-4322.

Alla angivna priser i avtalsvillkoren är inklusive moms om inte annat anges.
För att handla på Voxit Shop måste du vara 18 år eller äldre. Är du inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd att handla.

Registrering
I samband med första beställningen skall kund för att Internetbutiken skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser;

  • Registrera sig i Internetbutikens kundregister genom att uppge adress- och personuppgifter.
  • Samt lämna sitt samtycke till att Internetbutiken behandlar personuppgifterna genom att införa dem i sitt kundregister (gäller endast Konsument).
  • I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna aktuella avtalsvillkor.
  • Internetbutikens kundregister är konfidentiellt. De kunduppgifter du registrerat hos Voxit AB kommer aldrig att lämnas ut till tredje part. De används endast till att internt administrera beställningar, betalningar m.m.

Betalning
Alla priser anges inklusive moms. Inga avgifter tillkommer förutom eventuell frakt. Priser uppdateras i realtid och vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående avisering.

För fakturakunder kommer återförsäljarrabatter eller andra ekonomiska överenskommelser att korrigeras i samband med faktureringen.

Företag och organisationer – faktura
Fakturabetalning är ett alternativ för företag och organisationer. Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas.
Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress (konsument) eller företagsadress.

Privatpersoner – kontokort
Vi accepterar VISA och MasterCard. När du betalar med kontokort hanteras betalningen av vår betalningspartner Payson. Payson stöder dessutom 3D-securetekniken för kortbetalningar vilket bidrar till en hög säkerhet vid kortbetalning. Voxit ABs webbutik har aldrig tillgång till din kortinformation och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

Leverans – frakt
Normal leveranstid är två (2) till fem (5) arbetsdagar räknat från dag för beställning.
Leverans sker för konsument med Postens Postpaket eller brev, för företagskunder med Postens Företagspaket eller brev. I vissa fall kan leveransen ske genom e-post, det är i så fall frågan om licensavtal och licensnycklar. Beräknas leveranstiden bli längre kommer kunden att underrättas. Kunden kan då välja att annullera sin beställning. Internetbutiken reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt. Om vi inte har produkten i lager, förbehåller vi oss rätten att lämna kundens leveransuppgifter till vår leverantör, för direktleverans ifrån dem till kund (ytterligare fraktkostnader tillkommer ej).
Vid transport till kund är Voxit AB ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Kunden skall utan dröjsmål meddela Voxit AB vid skadat gods. Det åligger kunden att vid mottagande av gods kontrollera om emballage är skadat och omedelbart anmäla detta till Posten vid mottagningstillfället.
Vid transport från kund till Voxit AB är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Ångerrätt
Vi accepterar återköp under förutsättning att originalförpackningen ej brutits eller skadats på något sätt. Vi accepterar ej återköp av programvaror med bruten försegling eller som installerats på kundens dator. Kund skall meddela Voxit ett önskat återköp inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Meddelandet skall ske per e-post till order@voxit.se eller per post på adress Voxit AB, Servicegatan 1, 931 76 Skellefteå.
Varan ska, i dess originalförpackning, återsändas i samma skick som kunden fick den. Innan detta ska Voxit AB kontaktas för returnummer. Kunden är ansvarig för försändelsen tills dess att Voxit AB har mottagit den. Returfrakten får inte beläggas med någon form av krav. Samtliga frakter betalas av kunden. Kundens retur är godkänd när Voxit AB har mottagit den och kontrollerat att den uppfyller ovanstående krav för återköp.

Reklamation, Retur
Alla varor och paket som lämnar Voxit AB är besiktigade och försäkrade. Skulle det ändå vara så att fel produkt har levererats eller att produkten är skadad vill vi att du omedelbart kontaktar oss. Du kommer då att får instruktioner om hur du gör en korrekt anmälan. Är felet vårt åtar sig Voxit AB givetvis att kostnadsfritt åtgärda felet.
Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Outlöst försändelse
Om kund utan att meddela Voxit AB ej hämtar ut en försändelse, debiteras kunden faktiska fraktkostnader + 100 kr för hantering av försändelser.
Ångerrätten gäller inte ett outlöst paket.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Voxit AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.
Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet.

Ägarförbehåll
Varorna är att betraktas som Voxit AB:s egendom tills fullständig betalning erlagts.

Reservation
Vi förbehåller oss rätten till eventuella tryckfel och prisförändringar.

Övrigt
Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Genom att sända beställningen till oss anses Du ha tagit del av och accepterat dessa villkor.

Efter av kund gjord beställning och denna godkänts av Voxit AB äger Voxit AB inte rätt att ändra villkoren.

Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress info@voxit.se.

Programvaruskivor levereras i original och kan ej ersättas vid förlust.

Vid reklamation eller åberopande av garanti skall produkterna, om inte annat överenskommits, returneras i originalemballage till: Voxit AB, Servicegatan 1, 931 76 Skellefteå.

Utöver vad som ovan sagts, och för konsument utöver vad som föreskrivits i konsumentköplagen och distansavtalslagen, har Voxit AB inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt.

Här hittar du kontaktinformation