1. Klicka på fliken ”Verktyg” i T4 och välj ”Egna inställningar”.
  2. Tryck sedan på fliken ”Parod forts.” Observera att det finns en flik som bara heter ”Parod” också.
  3. I rutan längst upp står det ”Flytta till nästa mätpunkt/Auto nästa”. Bocka av rutan där det står ”Aktivt”, så att rutan blir tom. Observera att detta måste man göra för de olika undersökningstyperna 2, 4 och 6 punkters parod. Så avbocka ”Aktivt” rutan och byt sedan undersökningstyp till höger av fönstret tills du har avbockat läget för ”Aktivt” på alla lägena.

Nästa gång du startar en parodundersökning är ”Autonästa” inte intryckt.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ