I ett samarbete med Folktandvården Västerbotten levererar Voxit teknik för taligenkänning till “Världens smartaste tandklinik”. Kliniken visas på Odontologiska riksstämman SweDental 14 – 16 november i Göteborg. Voxit deltar i Follktandvårdens monter och Martin Wanhainen visar hur produkterna fungerar.

Folktandvården har under hösten invikt en ny framtidsklinik, Idun-kliniken i Umeå. Kliniken har ambitionen att visa på hur digital teknik användas för att vårdfödet ska förbättras för både patienter och personal. På kliniken registrerar nu både tandläkare och tandhygienister framgångsrikt status och diagnoser med rösten direkt i journalsystemet med taligenkänningssystemet Voxit Vocal. Voxit Vocal tolkar samma kommandon som tidigare fått skrivas in i journalen efter besöket eller med hjälp av sekreterare. Utöver registrering av status med Voxit Vocal kan nu också löpande text dikteras med Voxit Dictation. Det kan vara både kortare och längre texter för tex journalanteckningar och remisser.

Med taligenkänning bidrar Voxit till att arbetsflödet effektiviseras och dokumentationen av patientens besök kan göras klart och signeras i samband med patientens besök. Erfarenheterna visar en rad fördelar som bättre hygien, bättre kvalitet på den skrivna dokumentationen, kortare ledtid till signering och sammantaget gynnar det patientsäkerheten.

 

Läs om “Världens smartaste tandklinik” på SWEDentals hemsida, klicka här.

Läs om artikel på Västerbotten läns landstig, klicka här.

Vill du läsa mer om Vocal så klicka här.

Vill du läsa mer om Dictation så klicka här.