”Valet mellan att skriva själv eller diktera i Voxit Dictation är självklart, det senare går mycket fortare”. ”Det är enormt avlastande att använda Voxit Dictation jämfört med att skriva själv. Det går förstås lite snabbare att diktera för sekreterare, men då får man vänta på utskriften, och detta dröjsmål innebär ofta att man inte har tillgång till journaltext när man får prov- eller röntgensvar”, det säger Gustav Melin, läkare på Adviva Hälsocentral.

”Vi ser i våra uppföljningar att diktering med taligenkänning bidrar till kortare ledtider från diktat till signering, skillnaden nu är att tekniken har blivit bättre och framförallt enklare att använda”, säger Boo Renström VD Voxit. ”I jämförelse med tidigare lösningar så kommer användaren igång med dikteringen mycket snabbare. Tjänsten är alltid tillgänglig och aldrig längre bort än ett musklick när man är uppkopplad till Internet” säger Boo Renström.

Gustav berättar vidare, ”jag läste igenom manualen, som inte är speciellt omfattande, en gång, det räckte för att klara det mesta. Några detaljer får man repetera, men det går fort att komma igång.” ”Man blir imponerad av hur ofta “svåra” ord skrivs problemfritt, och programmet har enligt min erfarenhet lätt att lära nya ord.”

Voxit Dictation kan användas till alla journalsystem men också till ordbehandling och e-post.
Produkten fungerar idag i Windows datorer. För att ytterligare effektivisera dikteringen kan användaren själv lägga till egna fraser som anropas med ett röstkommando.  Kommunikationen är krypterad och uppfyller de krav på säkerhet som finns för journalhantering. Journal-anteckningar kan nu talas in med hög tillförlitlighet direkt i samband med patientbesök.

Genom att diktera skriver du normalt sett mycket fortare samtidigt som språket i journalen blir enhetligare och enklare att läsa. På frågan vad som är bäst med programmet svarar
Gustav Melin, ”den stora fördelen för mig är att jag har en uppdaterad journal direkt
tillgänglig efter patientbesöket”.
”Vi har användare som säger att de sparar upp till en timme dagligen. Det är inspirerande att höra användare säga att de tack vare Voxit Dictation både sparar tid och bidrar till bättre kvalitet i dokumentationsarbetet”, avslutar Boo Renström.