På Odontologiska riksstämman SweDental 13 – 15 november i Stockholm visar Voxit hur dokumentationsarbetet inom tandvården kan göras enklare med taligenkänning.

Voxit visar både Voxit Dictation och Voxit Vocal. Med Voxit Vocal kan tandstatus enkelt registreras med rösten för både Parod och föregående tandvård samtidigt som patienten undersöks. Vi visar även hur löpande journaltext för tandvård  kan skrivas i realtid med Voxit Dictation och hur du talar in din journaltext direkt och slipper omvägen att skriva in texten på datorn. Genom att diktera ökar inmatningshastigheten avsevärt. Dessutom reduceras antalet förkortningar vilket gör språket enhetligare och betydligt mera lättläst. Ergonomisk vinst är givetvis att tiden för monotont datorarbete minskas kraftigt.

Med taligenkänning visar Voxit hur man kan effektivisera arbetsflöden och dokumentation av patientens status kan göras klart och signeras i samband med patientens besök. Erfarenheterna visar en rad fördelar som bättre arbetsergonomi, bättre kvalitet på den skrivna dokumentationen, kortare ledtid till signering och sammantaget gynnar det patientsäkerheten.

Voxit Dictation är ett molnbaserat verktyg som specialutvecklats för tand- och sjukvård.

Vill du läsa mer om Vocal så klicka här.

Vill du läsa mer om Dictation så klicka här.

Vill du läsa mer om Swedental så klicka här