Vocal

Arbetar du som tandläkare eller tandhygienist? Med hjälp av Vocal kan du bli klar med din undersökning och registrering samtidigt. Registreringen sker genom en mikrofon, vilket lämnar händerna fria till att undersöka patienten. Vocal har stöd för majoriteten av de tandjournalsystem som finns på marknaden idag.

Alla program vi levererar från Voxit har höga säkerhetskrav och följer bland annat GDPR. Allting går genom svenska servrar och ingenting lagras på dom utöver ditt användarnamn.

För ett demo eller en offert, hör av dig till info@voxit.se.