Transcribe

Om du arbetar med att tolka och översätta tal till text är Voxit Transcribe verktyget för dig. Du kan enkelt ladda in en ljudfil i Transcribe där programmet sedan översätter det som sagts till text. Du kan sedan redigera texten samtidigt som du lyssnar på ljudet på ett enkelt och smidigt sätt.

Alla program vi levererar från Voxit har höga säkerhetskrav och följer bland annat GDPR. Allting går genom svenska servrar och ingenting lagras på dom utöver ditt användarnamn.

För ett demo eller en offert, hör av dig till info@voxit.se.