Behov av support? Se nedan om hittar svaren på dina frågor, annars är du alltid välkommen att skicka e-mail eller ringa oss. Vi strävar efter att tillhandahålla en bra och tillgänglig support.
Här hittar du kontaktinformation

Vocal – Frågor & svar

Alternativ 1 Se till att journalsystemet är det aktiva fönstret genom att klicka i journalsystemet. Vocal ska visa     ”Registrerar” med ett grönt R när man har klickat i journalsystemet. Är Vocals fönster aktivt visas skylten ”Registrerar ej” med ett rött R. Alternativ 2 Användaren har inte på direktläget, men tror sig ha det. Det resulterar i att användaren inte säger registrera efter att talsyntesen har upprepat. Vocal väntar alltså på att användaren ska säga ”registrera”. Se till att användaren har koll på Direkt-knappen.
Category: Vocal
 1. Kontrollera att headsetet är kopplat i datorn
 2. Se till så att mikrofonen är påslagen
 3. Se till så att ljudmätaren ger utslag

Om mätaren ger utslag

 • Har anv. valt rätt regelverk? Ex 4 punkters parod?
 • Säger anv. ett kommando som finns? I rätt ordning? Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 • Gör anv. en konstpaus innan kommandot så att tolklampan slocknar?
 • Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan aldrig släcks.
 • Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.
 • Gör om ljudinställningen.

 

Om mätaren inte ger utslag

 • Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt i datorn.
 • Kontrollera i kontrollpanelen att headsetet är aktivt.
 • Kontrollera att inte headsetet har en mute-knapp aktiv.

Om & när det fungerar:

 • Gör om ljudinställningen.
Category: Vocal
 1. Orsaken är ofta fel regelverk aktivt i Vocal.
 2. säger kommandot i fel ordning eller ett kommando som inte finns. Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 3. tar ingen konstpaus innan kommandot sägs, så att tolklampan hinner slockna innan.
 4. Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan inte släcks.
Category: Vocal
Tags: tolkar fel, Vocal

1. Användaren tar ingen konstpaus innan hon/han säger kommandot. Tolklampan måste hinna slockna. Gäller endast första kommandot.

2. Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.

Category: Vocal

Autonästa flyttar automatiskt markören ett steg till höger vid hopp till nästa rad. Problem då man säger ett kommando som registrerar två saker samtidigt, ex fickdjup och blödning.
T.ex. “ett fyra buckal fyra blödning”

Blir registrerat 4 på fickstatus (buckal) men blödning blir på mesialt.

När man registrerar i T4, ska ”Auto nästa” INTE vara intryckt (T4-sidan för Parodregistrering). Varje gång T4 startas måste man trycka ur denna om det inte redan är förinställt på det viset.

 

Category: Vocal
 1. Klicka på fliken ”Verktyg” i T4 och välj ”Egna inställningar”.
 2. Tryck sedan på fliken ”Parod forts.” Observera att det finns en flik som bara heter ”Parod” också.
 3. I rutan längst upp står det ”Flytta till nästa mätpunkt/Auto nästa”. Bocka av rutan där det står ”Aktivt”, så att rutan blir tom. Observera att detta måste man göra för de olika undersökningstyperna 2, 4 och 6 punkters parod. Så avbocka ”Aktivt” rutan och byt sedan undersökningstyp till höger av fönstret tills du har avbockat läget för ”Aktivt” på alla lägena.

Nästa gång du startar en parodundersökning är ”Autonästa” inte intryckt.

Category: Vocal

Dictation – Frågor & svar

Alternativ 1

Se till att journalsystemet är det aktiva fönstret genom att klicka i journalsystemet. Vocal ska visa     ”Registrerar” med ett grönt R när man har klickat i journalsystemet. Är Vocals fönster aktivt visas skylten ”Registrerar ej” med ett rött R.

Alternativ 2

Användaren har inte på direktläget, men tror sig ha det. Det resulterar i att användaren inte säger registrera efter att talsyntesen har upprepat. Vocal väntar alltså på att användaren ska säga ”registrera”. Se till att användaren har koll på Direkt-knappen.

Category: Vocal
 1. Kontrollera att headsetet är kopplat i datorn
 2. Se till så att mikrofonen är påslagen
 3. Se till så att ljudmätaren ger utslag

Om mätaren ger utslag

 • Har anv. valt rätt regelverk? Ex 4 punkters parod?
 • Säger anv. ett kommando som finns? I rätt ordning? Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 • Gör anv. en konstpaus innan kommandot så att tolklampan slocknar?
 • Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan aldrig släcks.
 • Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.
 • Gör om ljudinställningen.

 

Om mätaren inte ger utslag

 • Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt i datorn.
 • Kontrollera i kontrollpanelen att headsetet är aktivt.
 • Kontrollera att inte headsetet har en mute-knapp aktiv.

Om & när det fungerar:

 • Gör om ljudinställningen.
Category: Vocal
 1. Orsaken är ofta fel regelverk aktivt i Vocal.
 2. säger kommandot i fel ordning eller ett kommando som inte finns. Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 3. tar ingen konstpaus innan kommandot sägs, så att tolklampan hinner slockna innan.
 4. Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan inte släcks.
Category: Vocal
Tags: tolkar fel, Vocal

1. Användaren tar ingen konstpaus innan hon/han säger kommandot. Tolklampan måste hinna slockna. Gäller endast första kommandot.

2. Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.

Category: Vocal

Autonästa flyttar automatiskt markören ett steg till höger vid hopp till nästa rad. Problem då man säger ett kommando som registrerar två saker samtidigt, ex fickdjup och blödning.
T.ex. “ett fyra buckal fyra blödning”

Blir registrerat 4 på fickstatus (buckal) men blödning blir på mesialt.

När man registrerar i T4, ska ”Auto nästa” INTE vara intryckt (T4-sidan för Parodregistrering). Varje gång T4 startas måste man trycka ur denna om det inte redan är förinställt på det viset.

 

Category: Vocal
 1. Klicka på fliken ”Verktyg” i T4 och välj ”Egna inställningar”.
 2. Tryck sedan på fliken ”Parod forts.” Observera att det finns en flik som bara heter ”Parod” också.
 3. I rutan längst upp står det ”Flytta till nästa mätpunkt/Auto nästa”. Bocka av rutan där det står ”Aktivt”, så att rutan blir tom. Observera att detta måste man göra för de olika undersökningstyperna 2, 4 och 6 punkters parod. Så avbocka ”Aktivt” rutan och byt sedan undersökningstyp till höger av fönstret tills du har avbockat läget för ”Aktivt” på alla lägena.

Nästa gång du startar en parodundersökning är ”Autonästa” inte intryckt.

Category: Vocal

VoiceXpress – Frågor & svar

Alternativ 1

Se till att journalsystemet är det aktiva fönstret genom att klicka i journalsystemet. Vocal ska visa     ”Registrerar” med ett grönt R när man har klickat i journalsystemet. Är Vocals fönster aktivt visas skylten ”Registrerar ej” med ett rött R.

Alternativ 2

Användaren har inte på direktläget, men tror sig ha det. Det resulterar i att användaren inte säger registrera efter att talsyntesen har upprepat. Vocal väntar alltså på att användaren ska säga ”registrera”. Se till att användaren har koll på Direkt-knappen.

Category: Vocal
 1. Kontrollera att headsetet är kopplat i datorn
 2. Se till så att mikrofonen är påslagen
 3. Se till så att ljudmätaren ger utslag

Om mätaren ger utslag

 • Har anv. valt rätt regelverk? Ex 4 punkters parod?
 • Säger anv. ett kommando som finns? I rätt ordning? Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 • Gör anv. en konstpaus innan kommandot så att tolklampan slocknar?
 • Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan aldrig släcks.
 • Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.
 • Gör om ljudinställningen.

 

Om mätaren inte ger utslag

 • Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt i datorn.
 • Kontrollera i kontrollpanelen att headsetet är aktivt.
 • Kontrollera att inte headsetet har en mute-knapp aktiv.

Om & när det fungerar:

 • Gör om ljudinställningen.
Category: Vocal
 1. Orsaken är ofta fel regelverk aktivt i Vocal.
 2. säger kommandot i fel ordning eller ett kommando som inte finns. Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 3. tar ingen konstpaus innan kommandot sägs, så att tolklampan hinner slockna innan.
 4. Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan inte släcks.
Category: Vocal
Tags: tolkar fel, Vocal

1. Användaren tar ingen konstpaus innan hon/han säger kommandot. Tolklampan måste hinna slockna. Gäller endast första kommandot.

2. Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.

Category: Vocal

Autonästa flyttar automatiskt markören ett steg till höger vid hopp till nästa rad. Problem då man säger ett kommando som registrerar två saker samtidigt, ex fickdjup och blödning.
T.ex. “ett fyra buckal fyra blödning”

Blir registrerat 4 på fickstatus (buckal) men blödning blir på mesialt.

När man registrerar i T4, ska ”Auto nästa” INTE vara intryckt (T4-sidan för Parodregistrering). Varje gång T4 startas måste man trycka ur denna om det inte redan är förinställt på det viset.

 

Category: Vocal
 1. Klicka på fliken ”Verktyg” i T4 och välj ”Egna inställningar”.
 2. Tryck sedan på fliken ”Parod forts.” Observera att det finns en flik som bara heter ”Parod” också.
 3. I rutan längst upp står det ”Flytta till nästa mätpunkt/Auto nästa”. Bocka av rutan där det står ”Aktivt”, så att rutan blir tom. Observera att detta måste man göra för de olika undersökningstyperna 2, 4 och 6 punkters parod. Så avbocka ”Aktivt” rutan och byt sedan undersökningstyp till höger av fönstret tills du har avbockat läget för ”Aktivt” på alla lägena.

Nästa gång du startar en parodundersökning är ”Autonästa” inte intryckt.

Category: Vocal

SpeakApp – Frågor & svar

Alternativ 1

Se till att journalsystemet är det aktiva fönstret genom att klicka i journalsystemet. Vocal ska visa     ”Registrerar” med ett grönt R när man har klickat i journalsystemet. Är Vocals fönster aktivt visas skylten ”Registrerar ej” med ett rött R.

Alternativ 2

Användaren har inte på direktläget, men tror sig ha det. Det resulterar i att användaren inte säger registrera efter att talsyntesen har upprepat. Vocal väntar alltså på att användaren ska säga ”registrera”. Se till att användaren har koll på Direkt-knappen.

Category: Vocal
 1. Kontrollera att headsetet är kopplat i datorn
 2. Se till så att mikrofonen är påslagen
 3. Se till så att ljudmätaren ger utslag

Om mätaren ger utslag

 • Har anv. valt rätt regelverk? Ex 4 punkters parod?
 • Säger anv. ett kommando som finns? I rätt ordning? Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 • Gör anv. en konstpaus innan kommandot så att tolklampan slocknar?
 • Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan aldrig släcks.
 • Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.
 • Gör om ljudinställningen.

 

Om mätaren inte ger utslag

 • Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt i datorn.
 • Kontrollera i kontrollpanelen att headsetet är aktivt.
 • Kontrollera att inte headsetet har en mute-knapp aktiv.

Om & när det fungerar:

 • Gör om ljudinställningen.
Category: Vocal
 1. Orsaken är ofta fel regelverk aktivt i Vocal.
 2. säger kommandot i fel ordning eller ett kommando som inte finns. Se Vad kan jag säga? eller lathund.
 3. tar ingen konstpaus innan kommandot sägs, så att tolklampan hinner slockna innan.
 4. Bakgrundsljuden är för höga att tolklampan inte släcks.
Category: Vocal
Tags: tolkar fel, Vocal

1. Användaren tar ingen konstpaus innan hon/han säger kommandot. Tolklampan måste hinna slockna. Gäller endast första kommandot.

2. Användaren har ett trådlöst headset vilket gör att när användaren öppnar kontakten mellan headset och USB eller laddningsstation så gör mute-workaorund-lösningen att det tar ca 10 sek innan Vocal hör användaren. Ljudnivåmätaren rör på sig precis som vanligt under dessa 10 sek vilket är förvirrande.

Category: Vocal

Autonästa flyttar automatiskt markören ett steg till höger vid hopp till nästa rad. Problem då man säger ett kommando som registrerar två saker samtidigt, ex fickdjup och blödning.
T.ex. “ett fyra buckal fyra blödning”

Blir registrerat 4 på fickstatus (buckal) men blödning blir på mesialt.

När man registrerar i T4, ska ”Auto nästa” INTE vara intryckt (T4-sidan för Parodregistrering). Varje gång T4 startas måste man trycka ur denna om det inte redan är förinställt på det viset.

 

Category: Vocal
 1. Klicka på fliken ”Verktyg” i T4 och välj ”Egna inställningar”.
 2. Tryck sedan på fliken ”Parod forts.” Observera att det finns en flik som bara heter ”Parod” också.
 3. I rutan längst upp står det ”Flytta till nästa mätpunkt/Auto nästa”. Bocka av rutan där det står ”Aktivt”, så att rutan blir tom. Observera att detta måste man göra för de olika undersökningstyperna 2, 4 och 6 punkters parod. Så avbocka ”Aktivt” rutan och byt sedan undersökningstyp till höger av fönstret tills du har avbockat läget för ”Aktivt” på alla lägena.

Nästa gång du startar en parodundersökning är ”Autonästa” inte intryckt.

Category: Vocal