Behörighetskrav

Den som ska köra VoiceXpress behöver administratörsrättigheter. Om detta inte är rimligt, måste användaren tilldelas skrivrättigheter i följande mappar: – VoiceXpress installationsmapp (i vanliga fall C:ProgramLHSP) – En mapp i Windows-katalogen (C:windowsspeech). Användaren måste också ha rätt att: – skriva i Windows-registret under HKEY_CURRENT_USERSoftwareL&H och HKEY_CURRENT_USERSoftwareVoice. – köra programmet regedit.