Tag Archives: diktera

Ny dikteringstjänst sparar tid för läkare

”Valet mellan att skriva själv eller diktera i Voxit Dictation är självklart, det senare går mycket fortare”. ”Det är enormt avlastande att använda Voxit Dictation jämfört med att skriva själv. Det går förstås lite snabbare att diktera för sekreterare, men då får man vänta på utskriften, och detta dröjsmål innebär ofta att man inte har tillgång till […]