För diktering på Engelska

Dragon NaturallySpeaking

Dragon NaturallySpeaking Premium 13.0

2 380 kr
6 975 kr

Dragon NaturallySpeaking

Dikteringspaket

9 299 kr