Processed with VSCOcam with s2 preset

Voxit har varit i Umeå och hälsat på tandhygieniststudenterna som håller till på Norrlands Universitetssjukhus. Studenterna fick en introduktion av Voxit Vocal för att kunna börja använda taligenkänning som ett alternativt arbetssätt redan under studietiden. Åsa Bertilsson är lärare på Utbildningstandvården och berättar varför det är viktigt att studenterna introduceras för taligenkänning tidigt och varför hon använder Vocal själv;

– Jag använder Vocal som en del i mitt arbete med patient och det underlättar otroligt mycket, just med hygienen och säkerheten att man får in rätt registreringar till journalsystemet. Det är bra att studenterna får en introduktion till arbetssättet redan under studietiden för att kunna arbeta med det direkt sen i arbetslivet.

Läs mer om Vocal här.