Med nya Voxit Dictation talar du in din journaltext direkt och slipper omvägen att skriva in texten på datorn. Genom att diktera ökar inmatningshastigheten avsevärt. Dessutom reduceras antalet förkortningar vilket gör språket enhetligare och betydligt mera lättläst. Ergonomisk vinst är givetvis att tiden för monotont datorarbete minskas kraftigt.

Voxit Dictation är ett molnbaserat verktyg som specialutvecklats för tand- och sjukvård. Läs mer om Voxit Dictation här.