Voxit Utrop

Enkelt att beställa
Vi får en lista på meningar och ord som ni vill använda. Vi har många olika röster och språk.

Vi bekräftar leveranstid och kostnad.

Efter leverans kontrolleras ljudfilernas uttal och godkännes av beställaren. Om uttal inte stämmer överens med förväntningarna i samband med leverans, ändrar vi gärna enligt önskemålen. Vi kan åstadkomma det mesta inom ramen för respektive språks uttalsregler.

Effektivt
Gamla meddelanden kan enkelt justeras och nya läggas till när behovet uppstår.

Pris
Vi lämnar gärna pris i en offert.

Kontakta oss för mer information och offert.

Kategori: