Support .: Webbinformation
Personuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av Voxit AB, Servicegatan 1, 931 76 Skellefteå.

De personuppgifter du uppger på Voxits hemsida, t.ex. vid registrering som användare, används uteslutande av Voxits personal för sökningsskäl vid support och för att underlätta dina kontakter med oss. Dina personuppgifter kommer aldrig, utan ditt samtycke, att lämnas ut till tredje part.


Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, är vi skyldiga att informera våra besökare om att webbplatsen brukar så kallade sessions-cookies. Dessa används för att hålla reda på din inloggningsstatus. En sessions-cookie används endast under besöket på hemsidan och försvinner automatiskt när webbläsaren stängs ner. Inga av våra cookies innehåller några personuppgifter.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du avaktivera dessa via inställningarna i din webbläsare. Dock kommer funktionaliteten på webbplatsen att begränsas ifall detta görs då det bl.a. inte kommer att gå att logga in.


Copyright

För allt material tillgängligt på Voxits hemsida gäller Copyright Voxit AB. Detta innebär att allt innehåll, såsom texter, mediafiler, logotyper, varumärken och övrig grafik skyddas enligt lagen om upphovsrätt, om inget annat anges. Du har endast lov att använda och ladda ned materialet från webbplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk.


Kompatibilitet

Denna webbplats är optimerad för upplösningar av minst 800*600 pixlar.

Rekommenderade webbläsare: Mozilla (t.ex. FireFox) och MSIE 6.0

Visa information om Din webbläsare »


Kort om format på sidan

  • Länkar på denna webbplats har detta format, med eller utan fet stil.
  • Text som ser ut på detta vis har en dold illustration som visas när man för muspekaren över texten.
  • Text som ser ut på detta vis har en dold förklaring som visas när man för muspekaren över texten.
  • När illustrationer eller förklaringar visas kan man klicka på respektive text för att de skall fastna. Sedan kan man flytta omkring dem på skärmen med hjälp av musen.