För diktering på Engelska

Dragon NaturallySpeaking

Dragon NaturallySpeaking Premium 13.0

2 380kr
6 975kr

Dragon NaturallySpeaking

Dikteringspaket

9 299kr