Vår taligenkänning Voxit Vocal används för att med rösten registrera i andra program. Du säger kommandon som är regelstyrda för att passa t.ex. ett journalsystem eller protokoll. Idag använder främst tandhygienister Vocal för att registrera tandstatus och föregående tandvård.

[child_pages width=”100%” size=”thumbnail” ]

Vocal kan anpassas till att styra det mesta som regleras med regler. Har ditt arbetssätt eller system behov av talstyrning? Kontakta oss för att diskutera vidare.