Taligenkänning

Vår taligenkänning Voxit Vocal används för att med rösten registrera i andra program. Du säger kommandon som är regelstyrda för att passa t.ex. ett journalsystem eller protokoll. Idag använder främst tandhygienister Vocal för att registrera tandstatus och föregående tandvård.

Voxit Vocal taligenkänning för tandvården

Vocal är ett kommandostyrt verktyg som underlättar vid registrering i tandvårdsjournaler. Vocal möjliggör att registrera tandstatus med rösten direkt i journalsystemet samtidigt som undersökningen av patienten sker. Mer läsning →

Vocal kan anpassas till att styra det mesta som regleras med regler. Har ditt arbetssätt eller system behov av talstyrning? Kontakta oss för att diskutera vidare.