[su_row] [su_column size=”1/2″]

Voxit Dictation är en molnlösning för diktera på svenska med enkel installation och kort introduktionstid så att du snabbt är igång med att diktera. Systemet har flera kraftfulla vokabulär för användning inom sjuk- och tandvård samt psykiatri- och företagshälsovård. Med Voxit Dictation talar du in din journaltext direkt och slipper omvägen att skriva in texten på datorn. Talet skickas via en säker och krypterad anslutning till en server som bearbetar ljudet och returnerar skriven text till din dator.

Förutom att du skriver effektivare genom att diktera så är Dictation också lämpligt ur ergonomisk synpunkt då mus- och tangentbordsarbete ibland kan vara både monotont och orsaka statisk belastning. Programmet fungerar idag i Windows-datorer och du dikterar i ett eget fönster. När diktatet är klart överför du det till journalen med ett röstkommando, <överför diktat> eller genom att trycka ett snabbkommando på tangentbordet. Nuvarande lösning fungerar därför generellt mot de flesta journalsystem.

Det enda du behöver är en mikrofon och en dator med tillgång till internet. Med Voxit Dictation kan du skriva
journaltexter som infogas i ditt journalsystem. Talet skickas via en säker och krypterad anslutning till en
server som bearbetar ljudet och returnerar skriven text till din dator.

Programmet lär sig av dina ”rättningar” och din igenkänning blir hela tiden bättre och bättre.
En gemensam ordlista effektiviserar arbetet för alla användare. Tillägg som användare gör blir till nytta för alla.
Ordlistan baseras på många tusentals journaler och är framtagen i linje med Vårdhandbokens rekommendationer
för språket i patientjournaler.

Eftersom Voxit Dictation är kopplad till en person och inte är beroende av journalsystem, klinik eller krav på breddinförande kan tjänsten användas individuellt i de förhållanden där tjänsten bäst behövs.

Se hur det fungerar.

Köp Dictation i vår shop.

[/su_column] [su_column size=”1/2″]
diktera
Diktera journal
[su_box title=”Nedladdningar” box_color=”#404040″ radius=”0″][ddownload_list categories=”Voxit Dictation”][/su_box] [/su_column] [/su_row]