Vi har två olika alternativ för diktering. Syftet med dessa produkter är att effektivisera ditt dokumentationsarbete genom att diktera direkt från tal till text.
Klicka här och läs om du är intresserad av hur taligenkänningsprogram omvandlar tal till text.

[child_pages width=”100%” size=”thumbnail” ]