Diktering

Vi har två olika alternativ för diktering. Syftet med dessa produkter är att effektivisera ditt dokumentationsarbete genom att diktera direkt från tal till text.
Klicka här och läs om du är intresserad av hur taligenkänningsprogram omvandlar tal till text.

Diktera journal, sve Voxit Dictation

Dictation är en molntjänst för diktering av kontinuerligt tal och fungerar oberoende vilken applikation du arbetar i. Du kan skriva i journalsystem, mail- och ordbehandlingssystem. Användare finns inom sjuk- och tandvård, psykiatri och företagshälsovård. Mer läsning →

Diktera på svenska, VoiceXpress Pro

VoiceXpress är ett dikteringssystem som installeras direkt i din dator. Med VoiceXpress kan du diktera kontinuerligt till text till de flesta applikationer. Du kan också styra din dator med talkommandon. Mer läsning →