< >

Bli effektivare med diktering, taligenkänning och talsyntes.Vi har verktyg för att diktera text och styra datorn med rösten, samt få text uppläst med talsyntes.

Produkter

Med våra produkter kan du
- diktera och röststyra din dator
- få text uppläst från din dator

Shop

I vår shop kan du köpa produkter som med hjälp av talteknologi effektiviserar ditt arbete.